Vi hjelper gjerne med bolig om du fyller ut skjemaet nedenfor med opplysninger, om hvem du er og når du flytter mm. Vi behøver dette for å svare med informasjon du behøver, pris og tilgjenglighet. Om du ikke fyller ut fullstendig, kan svaret bli uten konkret informasjon om hva som er ledig. For å skrive kontrakt behøver vi svar på alt. Vi har informasjon om ledige rom ca. 5 uker frem, så booking er mulig for denne tiden, og noen ganger lenger frem. Vi arbeider ikke hele tiden, men forsøker å svare e-post hver dag.
Svarskjema
Navn
leietager/beboer 1:
Fødselsdato:
Mobiltelefon:
E-post:
Adresse, folkebokført:
Min adresse er:
Egen bolig

Leid bolig

Hotell

Hos foreldre

 

 
Navn
leietager/beboer 2:
Fødselsdato:
Mobiltelefon:
E-post:
Adresse, folkebokført:
Min adresse er:
Egen bolig

Leid bolig

Hotell

Hos foreldre
 
Formål med å bo nære Gardermoen:
Jeg vil flytte inn dato: Klokken:
Jeg vil flytte ut dato:
Hvis du ikke vet når du skal flytte ut, kan du beskrive hvor lenge du behøver boligen:
Jeg vil leie i: Sovesal Hybler 2-roms
Vil du ha en annen, hvis den er opptatt:
Brukes: part-time full-time
Antall beboere/senger:
Spesielle behov
Min arbeidsgiver:
Kontaktperson i dette firmaet og telefon:
Jeg er informert om at det gjøres en kredittundersøkelse på alle som vil leie
Jeg har hatt følgende inkassosaker og betalingsproblemer:

 

   

Dette er stegene frem til kontrakt:

  1. Leietager får informasjonen og svarskjema.
  2. Leietager sender svarskjema og bestiller en leilighet. Alle beboere må være med i skjemaet og kontrakten.
  3. Kontraktutkast sendes ut og aksepteres av leietager i e-post/sms.
  4. Kredittanmerkninger undersøkes. Leietagere med dårlig kredittverdighet må skaffe kausjonist eller firmagaranti. Meld ifra om kredittanmerkninger selv i skjemaet for å motta en spesialavtale.
  5. Leietager fremlegger legitimasjon ved møte, eller sender oss en fotokopi sammen med den undertegnede leiekontrakten i to eksemplarer.
  6. Boligen er reservert straks håndpenger, som dekker første husleie er på mottagers konto eller betalt kontant. Mange er interessert i samme leilighet og jeg kan dessverre ikke reservere uten at betaling kommer samtidig. Tenk på at informasjon alltid må følge med betaling forat regnskapsfører skal kunne identifisere avsender og formål. Ta med kontanter i hastesaker.
    Husk: Vi holder ord ifølge kontrakt, alle avtaler må gjøres i kontrakts form. Kontrakten må underskrives eller bekreftes skriftlig av leier og utleier for være gyldig.